Yoga Tapasya 18h30 19/05/2024

Hôm nay là Chủ nhật thứ 3 của tháng, Ngày Thiền cho Thế giới, tất cả các anh chị em Raj Yogi tapaswi hãy thiền từ 18H30 đến 19H30. Hãy trải nghiệm: Ổn định bản thân trong hình thể linh hồn tổ tiên và trao sức mạnh cho toàn bộ Cây Nhân loại. Đưa mỗi…

Khoảnh khắc này trở nên vô thể, khoảnh khắc tiếp theo trở thành thiên thần

Con thực hiện bài diễn tập tâm linh mà BapDada đã trao cho con được bao nhiêu lần và con thực hiện trong bao lâu? Bài tập về hình dáng vô thể và hình dáng thiên thần. Bap và Dada. Khoảnh khắc này con hãy trở nên vô thể, khoảnh khắc tiếp theo con hãy…